"Svagtseende Viking" arbejdede jeg på under min bachelor i 2020. Det blev startskuddet på, hvad der senere blev til projekt "Kongen Kommer". Et tværfagligt samarbejdsprojekt udført for Kongernes Jelling i foråret 2021 på testcenteret Jelling Viking Test Center (JVTC). 

Du kan læse og se mere om projekt "Kongen Kommer"
ved at klikke her. 
BAGGRUND
Projekt "Svagtseende Viking" udsprang fra en idé fremlagt af museet Kongernes Jelling.

De ønskede at undersøge, hvordan man med forskellige sanselige virkemidler kunne fortælle historier om Harald Blåtand; fortælle om hvem han var, hvorfor han lod danerne kristne, og hvilken betydning det fik for forskellige folks liv, at nye tider var på vej.

Jeg øjnede en mulighed for at undersøge potentialerne ved projection mapping, og hvordan samspillet mellem lyd og levende billeder kunne puste nyt liv i historierne.

Uden forudgående erfaring med musealt oplevelsesdesign og projection mapping, kastede jeg mig ud i projektet. Jeg blev mange erfaringer rigere i processen, og arbejdet dannede grundlaget for projekt "Kongen Kommer", som jeg i samarbejde med museet, en lyddesigner og teaterfolk realiserede i foråret 2021.
FRA PAP TIL KØKKEN
Videooptagelse af min første mock-up "Køkkenet i Langhuset", hvis forløb på 1 minut havde til formål at give en forsmag på, hvordan  videoprojektion kunne tage sig ud inde i kornladen, og hvordan man med få midler kan levendegøre og omdanne simple modeller til noget helt andet.
Mock-uppen bestod af papmodeller og to videoprojektorer af modellen Optoma ML750e monteret på kamerastativer. Opstilling og tests blev udført i eget hjem pga. 'lockdown'.
Setup og grafik blev udarbejdet i programmerne After Effects CC og Photoshop CC.
Projektor nr. 1 (længst væk) stod for størstedelen af projektionerne. 
Projektor nr. 2 stod for at projicere den boblende grød i gryden. 
Simuleringen/Animationen af grøden havde jeg udarbejdet i 3D programmet Blender.
For at opnå bedst mulige resultat af projektionen, satte jeg en cirkelformet skive af et stykke almindeligt pap fra en flyttekasse ned i gryden og påklistrede herpå matteret, hvidt silkepapir. Alternativt kunne jeg have brugt bagepapir, som fungerer lige så godt. 
Det er nødvendigt med en lys, mat overflade for at lade grafikken komme til sin ret.
Koncepttegning og Storyboard til Mock-Uppen på "Køkkenet i Langhuset". 

I løbet af videoens længde på 1 minut, ønskede jeg at præsentere, hvordan med få midler  kan bruge videoprojektion til at levendegøre og understøtte et historisk forløb. 

Eftersom der ikke eksisterede et manuskript på dette tidspunkt, skulle mock-uppen fungere som en stemningsfyldt, audio-visuel præsentation.

Til videoen benyttede jeg både egne tegninger og 3D modeller samt gratis eksterne ressourcer. 


Tidlige idéudkast til udstillingens udformning, som forsøger at indramme stemningen i rummene, hvor genstande, dufte og udvalgte projicerede stationer tilsammen skaber oplevelsen af et befinde sig i et langhus.

Under praktikperioden blev beslutningerne om indretning og møblering af faglige og oplevelsesmæssige grunde ændret. Idéen om deciderede "stationer" såsom "køkkenet" og "smeden" blev kasseret, eftersom disse ikke ville være at finde i et langhus, men i stedet ville være udliciteret til forskellige grubehuse rundt omkring i landsbyen. 
Første udkast til kort over udstillingens udformning med beskrivelse og forslag til, hvor og hvordan de forskellige "stationer" og rekvisitter skulle være placeret i forhold til entré og udgang. 

Tallene angiver, i hvilken rækkefølge hver station bliver afspillet gennem højttalere og projektorer. Jeg har her taget stilling til, hvad der giver bedst mening i forhold til folks orientering og navigation i rummet. 
​​​​​​​
Idé til "En Kongelig Afslutning", der som et tæppefald skal markere afslutningen på oplevelsesforløbet. 
Feltarbejde på Kongernes Jelling tilbage i november 2020, hvor jeg studerede kornladens rum, materialer og lysforhold. Herudover foretog jeg en projektionstest med en Optoma ML750e projektor for at se, hvordan videoprojektion vil tage sig ud i de eksisterende rammer. 
Under besøget havde jeg et møde med museumsinspektør, arkæolog og kurator på oplevelsesforløbet, Adam Bak, hvor vi talte om deres ønsker for projekt “Svagtseende Viking”, og hvordan de forestillede sig, at oplevelsen skulle udfolde sig.
Kornladens størrelse og træværk er intet mindre end imponerende! Ligeledes glædede det mig at se, at laden er temmelig mørk, hvilket giver et godt udgangspunkt for videoprojektion.
Inspirationscanvas til arbejdet med videoprojektioner, silhuetter og skabelsen af et miljø, der repræsenterer et langhus, dets mennesker og aktiviteter. 

Med udgangspunkt i samlingen af eksempler på projicerede silhuetter på venstre side er jeg særligt inspireret af arbejdet på Vikingskipshuset i Oslo (øverst), Moesgaard Museum (midt) og Fængselsmuseet i Horsens (nederst).

På højre hånd ses en samling af inspirationsbilleder fra Trelleborg Museum,  Sagnlandet Lejre, vikingemarkeder, etc. 
Langhuset ved Trelleborg Museet bygget i 1941, som jeg besøgte i foråret 2020 i forbindelse med arbejdet på projekt "Interaktivt Kort over Trelleborg".

Man forsøgte at rekonstruere en tro kopi af et langhus af typen Trelleborg. Senere skulle det så vise sig, at konstruktionen afviger på enkelte området for, hvordan de antageligt skulle have set ud. 

Man bliver hele tiden klogere.
Tidlig undersøgelse af videoprojektion på forskellige materialer. Til testen valgte jeg et farveskema, et foto og en illustration for at have nogle forskellige medier at sammenligne. 
Back to top