Udkast til bannere for JVTC 
Efter en kort analyse af besøgscenterets grafiske identitet og beskrivelse af Jelling Viking Test Center har jeg inden for den korte tidsramme lavet nogle forslag til, hvordan reklamebannerne (eller grafittien) kunne tag sig ud. 
I analysen undersøgte jeg blandt andet, hvordan besøgscenteret præsenterer sig selv med et kig ind i stedets nuværende bannere og skilte. I denne forbindelse studerede jeg blandt andet valget af farver, stil, tekst/formulering, layout, m.m. 
Til udkastene har jeg benyttet Nationalmuseets font og logo. 
Download filer via: 

Hvad jeg mangler:
- Farvekoderne til anvendte farver i besøgscenterets nuværende skiltning og bannere (Mette eller Frederikke?)
- Mål på maskinhallen (Kristoffer)
- Udarbejde layout og grafik i den nødvendige opløsning og målestok
- Hjælp til print/tryksager 

Projektbeskrivelse:

Produkt: Reklame for JVTC
Formål: Fortælle gæsterne hvad JVTC er, og hvorfor det er relevant for dem. 
Lokation: Maskinhallens facade ved parkeringspladsen 
Målgruppe: Gæster af alle aldre og nationaliteter 
Deadline: 1. maj skal det være trykt og opsat. 

Benspænd: 
- Skal kunne identificeres og aflæses både tæt på og langt væk. 
- Skal henvende sig til både store og små med forskellige nationaliteter. 
- Skal kunne modstå varierende vind og vejr. 

Ekstra: beskyttes mod hærværk


Designkrav: 
1) Reklamens udtryk skal gå i tråd med besøgscenterets visuelle identitet
2) Reklamen skal signalere, at det er Kongernes Jelling, som står bag JVTC.
3) Reklamen skal fortælle, hvad JVTC er og hvorfor JVTC er relevant for gæsterne og stedet.
4) Reklamen skal invitere gæsterne indenfor på JVTC.
5) Reklamen skal inkludere Vejle Kommunes logo, da de står bag støtte og bygninger til projektet 
6) Der skal tages udgangspunkt i Bausdorph's tegninger (illustrator fra ART+COM), da disse udgør en del af besøgscenterets visuelle identitet. 
Forslag til hvordan reklamen kan hænge som to bannere på hver side af maskinhallens port.

Porten kan males, så den forestiller en pallisadeport fra vikingetiden. På den måde ligner det også, at Haralds figur på begge bannere 'holder vagt' og 'skuer ud' over parkeringspladsen. 

I eksemplet ovenover har jeg dog valgt bare at give porten en sort farve for at skabe sammenhæng i farvespillet.
På porten blev det foreslået til et møde, at man kunne hænge opslagstavler op, der ligesom klassiske caféskilte, kan skrives på med kridt. Dette vil også indikere, at JVTC er i rivende udvikling, hvor der ske en masse (i.e. gammelt viskes ud for at nyt kan komme til). 
Ligeledes er den sorte tavl med kridt et element, der går igen i selve besøgscenterets foyer, hvor en tegnerobot tegner billeder med kridt på en kæmpe sort tavle. 
På grund af facadens markante bredde var det nødvendigt at justere højden og bredden på bannerne. 
Herudover skal vi sikre os, at bannerne taler det samme visuelle sprog som skiltet og den interagerbare model af Gorm den Gamle ved parkeringspladsen.

Eksempel på bannerets udformning.
Den stiplede linje markerer, hvor man kan skære topstykket og i stedet få trykt banneret i en rektangulær form.

OBS!
Bannerets grafiske elementer bliver mast meget sammen, hvis det trekantede topstykke skæres fra, hvorfor jeg i stedet vil foreslå, at man gør banneret væsentligt bredere og lader det flugte med højden på porten, som det også blev foreslået af Pernille.
I dette udkast har jeg i Haralds store skikkelse inkorporeret billedeeksempler på elementer fra oplevelsesforløbene på JVTC. Formålet er at hinte til de forskellige oplevelser uden at servere for mange detaljer. Forhåbningen er, at det kan vække appetit. 
Nuværende billeder er "placeholders", da vi ikke har nogle fotos af forløbet "Kongens Hal".
Til højre har jeg placeret teksten "Jelling Viking Test Center" øverst til venstre ved JVTC for at bringe det mere i fokus. Herudover har jeg benyttet en varm gul, som kan matche den resterende skiltning ved parkeringspladsen.
Gorm den Gamle i spotlys og Harald Blåtand med projektor og fjernbetjening.
Begge udkast leger med kontrastforhold både i farvespil og grafiske elementer.
 

Budskab: Fortid, nutid (og fremtid) mødes i JVTC. 
I udkastet til venstre har jeg eksperimenteret med skarpe vinkler og streger som en kontrast til Bausdorph's stregtegning. Der hintes til kornladens træværk, hvor rækken af pæle, der danner et V, kendetegner rummet. Herudover har jeg med grafikken ønsket at hinte til arbejdet med lys og skygger - og alt det man kan se og ikke kan se. 
Sætningen "Vi tester..." følger spotlysets retning for at skabe bevægelse i billedet.
Udkast til højre er identitisk med det tidligere præsenterede, men adskiller sig ved at have en sort baggrund. Det gør billedet væsentligt mere "uhyggeligt". 
Kort analyse af besøgscenterets nuværende visuelle identitet med nedslag i farver og stilvalg. Bausdorph's illustrationer udgør en essentiel del af identiteten. Derfor skal de også indgå i reklamen for JVTC. På den  måde skabes der en en rød tråd.

Ligeledes ligger der også en værdi i genkendelse. 
De besøgende kender Bausdorph's illustrationer og besøgscenteret benytter dem i alle mulige sammenhænge, e.g. på sociale medier og til arrangementer. 
Inspirationscanvas af forskellige eksempler på reklame for museumsinstitutioner samt stilistiske udtryk. 
Grafitti er også en mulighed. Men det er naturligvis en mere permanent løsning fremfor et banner.
Back to top